1 მარტი, 2021

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

ფაილის ჩამოტვირთვა  

26 აგვისტო, 2013

საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"

ფაილის ჩამოტვირთვა  

23 მაისი, 2020

COVID-19 გავრცელების პრევენციის მიზნით შს სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი მომსახურების უზრ. და საერთ. დაცვის ან/და უკანონო მიგრაციის წინააღ. ბრძოლის სფეროში განსხვავებული წესების განს. შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

იარაღის დროებითი მოწმობა - 1

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

იარაღის დროებითი მოწმობა - 2

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

იარაღის დროებითი მოწმობა - 3

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

პნევმატური იარაღის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

სანადირო და სპორტული პნევმატური იარაღის რეგისტრაციის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

იარაღის ბალისტიკური შემოწმების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

10 მაისი, 2022

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის საგამოცდო ტესტების (ბილეთები) დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა