25 მარტი, 2022

იარაღის დროებითი მოწმობა - 1

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

იარაღის დროებითი მოწმობა - 2

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

იარაღის დროებითი მოწმობა - 3

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

პნევმატური იარაღის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

სანადირო და სპორტული პნევმატური იარაღის რეგისტრაციის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 მარტი, 2022

იარაღის ბალისტიკური შემოწმების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

10 მაისი, 2022

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის საგამოცდო ტესტების (ბილეთები) დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა