მომსახურების სააგენტოს შესახებ


მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები ქვეყნის მასშტაბით 11 ქალაქში არის წარმოდგენილი: თბილისი, რუსთავი, გორი, თელავი, ახალციხე, საჩხერე, ქუთაისი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ფოთი და ბათუმი. გარდა ამისა, მობილური ჯგუფები ახალქალაქის, დაბა მესტიისა და ამბროლაურის მოსახლეობას პერიოდულად აწვდიან სერვისებს. 

მომსახურების სააგენტოს სერვისების მიწოდება ოთხი ძირითადი მიმართულებით ხორციელდება:


დაინტერესებულ პირებს მომსახურების სააგენტოს სერვისებით სარგებლობა დროის მცირე მონაკვეთში, სააგენტოს ტერიტორიიდან გაუსვლელად შეუძლიათ.