იარაღის რეგისტრაციისთვის საჭიროა იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩაბარება. იხილეთ ბმული. 


წარმოსადგენი დოკუმენტები:


* მემკვიდრეს შეუძლია საკუთარ თავზე რეგისტრაციის გარეშე იარაღის სხვა პირზე გადაფორმება.