6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2019

კონკურსის ჩატარებისა და გასაჩვრების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა