13 სექტემბერი, 2018

მომსახურების სააგენტოს შენობა-ნაგებობებში ანდა ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვისშეზღუდვის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 სექტემბერი, 2018

მომსახურების სააგენტოს შენობა-ნაგებობებში ანდა ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვისშეზღუდვის წესი - ბრძანება

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 სექტემბერი, 2018

მომსახურების სააგენტოს შენობა-ნაგებობებში ანდა ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვის-შეზღუდვის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 სექტემბერი, 2018

მომსახურების სააგენტოს შენობა-ნაგებობებში ანდა ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვის/შეზღუდვის წესი - დანართი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

31 დეკემბერი, 2010

„კონტროლის ზონაში სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ პროცედურებისა და სავალდებულო რეგისტრაციის ერთი ფანჯრის პრინციპით განხორციელების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 თებერვალი, 2020

სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესებში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 თებერვალი, 2020

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 თებერვალი, 2020

სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 სექტემბერი, 2015

იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 თებერვალი, 2020

„სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

14 ივლისი, 2020

ავტორიზირებული გირავნობა

ფაილის ჩამოტვირთვა  

14 ივლისი, 2020

ავტორიზირებული ლიზინგი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 მაისი, 2020

სააპლიკაციო ფორმა

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2021

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

ფაილის ჩამოტვირთვა  

26 აგვისტო, 2013

საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"

ფაილის ჩამოტვირთვა  

23 მაისი, 2020

COVID-19 გავრცელების პრევენციის მიზნით შს სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი მომსახურების უზრ. და საერთ. დაცვის ან/და უკანონო მიგრაციის წინააღ. ბრძოლის სფეროში განსხვავებული წესების განს. შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა