მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე დასაშვებად სავალდებულოა დაჯავშნოთ რიგი


* მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე რიგის დაჯავშნა შესაძლებელია მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდის, აპლიკაციის (SERVICE AGENCY) თიბისი, საქართველოს და ლიბერთი ბანკების სწრაფი გადახდის აპარატებისა და ვებ პორტალის საშუალებით.


პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის დაჯავშნა

პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის ჯავშნის გაუქმებაA, CE, DE, A1, A2, B1, C1E, D1E კატეგორიები და ქვეკატეგორიები გაიცემა მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებით.


პრაქტიკული გამოცდის ორი ეტაპის გავლა სავალდებულოა B, C, D, BE, C1 და D1 კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების მართვის უფლების მისაღებად.


"CE და DE" კატეგორიის, აგრეთვე "C1E ან D1E"  ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა საჭიროა გაიაროს შემდეგი ელემენტები:C1“/ „D1“ ქვეკატეგორიების და „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის მეორე ეტაპი ოთხ ქალაქში ტარდება - რუსთავი, თელავი, ქუთაისი და ფოთი.


„D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის მეორე ეტაპი ორ ქალაქში - რუსთავსა და ქუთაისში ტარდება.