მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე დასაშვებად სავალდებულოა დაჯავშნოთ რიგი.
პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის დაჯავშნა

პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის ჯავშნის გაუქმებაA, CE, DE, A1, A2, B1, C1E, D1E კატეგორიები და ქვეკატეგორიები გაიცემა მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებით.


პრაქტიკული გამოცდის ორი ეტაპის გავლა სავალდებულოა B, C, D, BE, C1 და D1 კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების მართვის უფლების მისაღებად.


ტექნიკურ გამართულობასთან დაკავშირებული კითხვები"CE და DE" კატეგორიის, აგრეთვე "C1E ან D1E"  ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა საჭიროა გაიაროს შემდეგი ელემენტები:C1“/ „D1“ ქვეკატეგორიების და „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის მეორე ეტაპი ოთხ ქალაქში ტარდება - რუსთავი, თელავი, ქუთაისი და ფოთი.


„D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის მეორე ეტაპი ორ ქალაქში - რუსთავსა და ქუთაისში ტარდება.