3 იანვარი, 2014

სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

31 იანვარი, 2007

სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციისა და რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივნისი, 2007

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ ცნობისა და მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

8 მაისი, 2003

საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 ივლისი, 2011

იარაღის ბალისტიკური შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 სექტემბერი, 2015

სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 თებერვალი, 2020

იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 სექტემბერი, 2005

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლიცენზიისა და ნებართვების გაცემის წესისა და დამატებითი სანებართვო პირობების დადგენის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა