შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 9 აპრილი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.