შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოვალეთა რეესტრში შექმნილი ტექნიკური ხარვეზის გამო, მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებში სატრანსპორტო საშუალებისა და იარაღის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სერვისები დროებით შეჩერებულია.