შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 8 მარტს გამოცხადებულ უქმე დღეს, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები არ იმუშავებს.