გაცნობებთ, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისებზე წარმოქმნილი შეფერხების გამო, მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებში სხვადასხვა სერვისთან დაკავშირებული პროცედურები ვერ ხორციელდება.

პროცედურების აღდგენასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზის მეშვეობით - 12 72.