შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საინფორმაციო სამსახურისა და ქოლ-ცენტრის თანამშრომლებს, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრში „112“, ჩაუტარდათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი - „ეფექტური კომუნიკაციის როლი მომსახურების სფეროში“.

 სწავლება ეფექტიანი კომუნიკაციისა და მომსახურების განხორციელებისათვის საჭირო ცოდნის შეძენას და შესაბამისი უნარების განვითარებას ითვალისწინებდა.