შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციელის დღე აღნიშნა.


#31მაისიპოლიციელისდღეა

#ვემსახურებისაქართველოს