შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ უქმე დღეებთან დაკავშირებით, 14, 15, 16 და 17 აპრილს სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები არ იმუშავებს.