შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ უქმე დღეებთან დაკავშირებით, 3 და 8 მარტს სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები არ იმუშავებს.