შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ გამოცხადებულ უქმე დღეს - 23 ნოემბერს, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები არ იმუშავებს.