შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ გამოცხადებულ უქმე დღეს - 14 ოქტომბერს, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები არ იმუშავებს.