შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 9 და 12 მაისი, უქმე დღეებთან დაკავშირებით, სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღეებად.