შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების ცენტრი გაცნობებთ, რომ  უქმე დღეებთან დაკავშირებით, 3 და 8 მარტს აღნიშნული სამსახურები არ იმუშავებს.