შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 23 ნოემბერი მომსახურების სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.