შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ ქვეყანაში დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნების გამო, 2 ოქტომბერი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.