შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 26 მაისი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.