შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლების მობილური ჯგუფი დაბა მესტიის პოლიციის შენობაში ადგილობრივ მოსახლეობას ადგილზე აწვდის სააგენტოს სერვისებს.

სვანეთის რეგიონის მოსახლეობას დაბა მესტიაში, 12 აპრილიდან 15 აპრილამდე შესაძლებლობა აქვთ მომსახურების სააგენტოს სხვა ტერიტორიულ სერვისცენტრამდე ვიზიტის გარეშე, ადგილზე დაარეგისტრირონ საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების (ავტომანქანები, მოტოციკლები, ტრაქტორები, მისაბმელები, ნახევარმისაბმელები) და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალონ ძველი სახელმწიფო სანომრე ნიშნები.

დაბა მესტიის გარდა, მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებში გრძელდება ქვეყნის მასშტაბით მიმოქცევაში დარჩენილი ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნების ახლით შეცვლის პროცესი. ძველი სარეგისტრაციო ნიშნის მქონე სახელმწიფო ნომრების ახლით შეცვლისას, სავალდებულო აღარ არის სატრანსპორტო საშუალების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში მოყვანა და დათვალიერება (თუ რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალება არ სხვისდება და მისი მონაცემები: მარკა, ძარას ტიპი, ფერი, საწვავის ტიპი, ძრავას ნომერი ან მოცულობა და ა.შ არ არის შეცვლილი).

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა სერვისცენტრებში ვიზიტისა, მსუბუქი ავტომობილის მესაკუთრეებს საშუალება აქვთ, მომსახურების სააგენტოს მობილური აპლიკაციის (SAGENCY) საშუალებით, დისტანციურად მოითხოვონ ძველი ნიმუშის რეგისტრაციის ნომრის შეცვლა ახლით.

მომსახურების სააგენტო, მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით, სრულად ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციებს. სააგენტო ზემოაღნიშნული სერვისებით სარგებლობის ყველა მსურველს მოუწოდებს, რომ ადგილზე სერვისების მისაღებად გამოცხადდნენ პირბადით და დაიცვან სოციალური დისტანცია.