შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამო, მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქალაქეები დროებით, 15:00 საათიდან სამუშაო დღის ბოლომდე, ვერ შეძლებენ სააგენტოს სერვისებით სარგებლობას.