ბესიკ ტეფნაძე

დირექტორი

დაბადების თარიღი:
19 თებერვალი, 1973 წ.

განათლება:
1997 წელი - საქართველოს უშიშროების სამინისტროს აკადემია;
1995 წელი - ქ. თბილისის საფინანსო ეკონომიკური აკადემია (სპეციალობა: ფინანსები და საბანკო საქმე).

წოდება:
პოლიციის პოლკოვნიკი
 

პროფესიული გამოცდილება:
2012 - 2020 წწ - სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;
2009 – 2011 წწ - შსს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დას. რეგიონული სამმართველოს სამხედრო კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი ინსპექტორი;
2005 – 2006 წწ - შპს „ბურჯი“-ს დირექტორის მოადგილე;
2004 – 2005 წწ - საქველმოქმედო ფონდი „ქართუ“-ს სარევიზიო სამსახურის ინსპექტორი;
1997 – 2004 წწ - საქართველოს უშიშროების სამინისტროს სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ფოთის საქალაქო განყოფილების I ქვეგანყოფილების უფროსი.

ენების ცოდნა:
რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

იმედა მაკასარაშვილი

დირექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი:
04 მარტი 1978 წ. 
განათლება:
2000 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
                      (სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი)
წოდება:
პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი 
პროფესიული გამოცდილება:  
2018 - წლიდან სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;
2016 - 2018 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს (დეპარტამენტი) სერვისების ცენტრალური ბიუროს (მთავარი სამმართველო) უფროსი (მთავარი სამმართველოს უფროსი);
2014 - 2015 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო და საგამოცდო მომსახურების სამმართველოს უფროსი;
2011 - 2014 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს უფროსი;
2008 - 2011 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების უფროსი;
2007 - 2008 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
2006 - 2007 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის თბილისის სააღსრულებო ბიუროს მეორე ჯგუფის უფროსი;
2003 - 2004 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ქ. თბილისის სააღსრულებო ბიუროს მეოთხე ჯგუფის სასამართლო აღმასრულებელი;
2002 - 2003 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის სტაჟიორი.
ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური. 
ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

გიორგი მინდიაშვილი

დირექტორის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 16 თებერვალი 1978 წ. 


განათლება:

1995 – 2000 წ.წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.


წოდება:

პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი


სამუშაო გამოცდილება:

2001 – 2002 წ.წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის ქ. თბილისის კრწანისი-მთაწმინდისა და ისანი-სამგორის სააღსრულებო ბიუროს სასამართლო აღმასრულებელი;

2002 – 2004 წ.წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სასამართლო აღმასრულებელი;

2005 – 2006 წ.წ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს \აპარატი\ ავტომოტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო განყოფილების ინსპექტორი;

2006 – 2007 წ.წ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი; გმს ინსპექტორი;

2007 – 2008 წ.წ. სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოს (დეპარტამენტი) ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი;

2008 – 2015 წ.წ. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს (დეპარტამენტი) სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;

2015 – 2019 წ.წ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი;

2017 წ. სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის სამართლის სკოლაში მოწვეული ლექტორი (შტატგარეშე შრომითი ხელშეკრულებით);

2019 წ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი;

2019 – 2020 წ.წ. სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი;

2020 წლიდან სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე.


ოჯახური მდგომარეობა:

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.კახაბერ სოფრომაძე

დირექტორის მოადგილე


დაბადების თარიღი:

22 მაისი, 1975 წ.


განათლება:

1998 წელი - ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;

2017 წელი - ქ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის (სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების) ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა, სოციალური მეცნიერებები;

2017 წლის 21 ივლისს მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი.


წოდება:

მინიჭებული აქვს იუსტიციის მრჩევლის სახელმწიფო სპეციალური წოდება.


პროფესიული გამოცდილება:

2020 წლიდან სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;

2017 -2020 წწ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

2014-2017 წწ - იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრი;

საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 14 ივნისის #706 დადგენილებით არჩეულ იქნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად, 4 წლის ვადით;

2009-2013 წწ - ააიპ „თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის“ გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე;

2008-2013 წწ - სპს „სამხარაძე, პაქსაძე, სოფრომაძე და პარტნიორების“ დამფუძნებელი ადვოკატი;

2005-2013 წწ - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

2005-2008 წწ - სპს „სამხარაძე, სოფრომაძე, ძინძიბაძე იურიდიული ფირმა KGK კომპანია“ დამფუძნებელი ადვოკატი;

2001-2005 წწ - საქართველოს ადვოკატთა ეროვნული ასოციაციის წევრი, ჭიათურის ბიუროს უფროსი;

2002 -2004 წწ - „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ (ISFED) გამგეობის თავმჯდომარე, შემდეგ გამგეობის წევრი, 2004 -2007 წლებში იურიდიული მრჩეველი, ხოლო 2007-2009 წლებში იყო აღნიშნული საზოგადოების დირექტორის მოადგილე;

2000-2004 წწ - „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ (ISFED), ჭიათურის კოორდინატორი.


ოჯახური მდგომარეობა:

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.