შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამოცხადებულ უქმე დღეს - 23 ნოემბერს, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები არ იმუშავებს.